Thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu Tankcell
11:50 SA,02/11/2022

Để nâng cao giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như đẩy mạnh việc chế biến sâu và sử dụng tiết kiệm nguồn khoáng sản trong nước, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu thùng trụ tròn (Tankcell)”, nhằm giải quyết những vấn đề về khoa học cũng như công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững trong lĩnh vực chế biến kim loại màu của Việt Nam.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã thiết kế, chế tạo thành công 2 thiết bị gồm: Tankcell dung tích 80 lít quy mô phòng thí nghiệm; Tankcell dung tích 8 m3 áp dụng vào sản xuất thử nghiệm. Bên cạnh đó, nhóm đã nghiên cứu thành phần vật chất, xác lập các chế độ công nghệ tuyển và sơ đồ tuyển hợp lý đối với mẫu quặng chì kẽm ở mỏ Chợ Điền, Bắc Kạn. Đánh giá tính trạng hoạt động và sản phẩm sau tuyển của thiết bị Tankcell, cho thấy: thiết bị làm việc ổn định, lưu lượng khí luôn giữ ở mức 3 m3/phút, tốc độ khuấy 970 vòng/phút; sản phẩm sau tuyển đáp ứng được yêu cầu cả về hàm lượng và thực thu kim loại, cụ thể hàm lượng đạt 52,66% Zn (tăng 0,99%), thực thu đạt 92,63% Zn (tăng 0,68%) so với thiết bị kiểu thùng vuông. Ngoài ra, thiết bị Tankcell còn nhiều ưu điểm khác như tự động hoá dòng khí, tiết kiệm diện tích lắp đặt, tiết kiệm điện năng tiêu thụ… (đơn cử cùng thể tích bùn quặng trong ngăn máy tuyển nổi là 8 m3, điện năng tiêu thụ giảm từ 36 xuống 22 kWh). Theo tính toán của Viện, việc ứng dụng thiết bị tuyển nổi Tankcell có thể làm lợi trên 3 tỷ đồng/năm cho đơn vị áp dụng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam, việc các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công máy tuyển nổi quặng kim loại màu Tankcell có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, giúp nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động chế biến khoáng sản kim loại màu. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam tiến hành nghiên cứu toàn diện, từ thiết kế chế tạo thiết bị tuyển nổi Tankcell đến công nghệ tuyển nổi trên máy tuyển nổi Tankcell. Nghiên cứu này đã đặt nền móng cho việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị tuyển nổi Tankcell và công nghệ tuyển nổi trên các thiết bị Tankcell ở Việt Nam; đồng thời góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị cho Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Đặc biệt, việc làm chủ công nghệ, chế tạo thành công thiết bị tuyển nổi Tankcell còn giúp nâng cao giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như đẩy mạnh việc chế biến sâu và tăng hệ số thu hồi, đồng nghĩa với việc tận thu tài nguyên khoáng sản cho đất nước.

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số ĐTĐLCN.09/20) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Bản quyền thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Địa chỉ trụ sở chính: 24 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tel: (84-04) 38249874 - 39342945 | Fax: (08-04) 38249874 | Email: techmart@vista.gov.vn