Yên Bái: Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực khác năm 2018
3:14 CH,20/02/2019

Vừa qua, tại Sở KH&CN, Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái tổ chức họp xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực khác năm 2018 với 4 sáng kiến: Giải pháp nâng cao năng lực thực tiễn đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Yên Bái, Giải pháp trong chỉ đạo nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Yên Bái , Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Bình.

 

Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp, tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng sáng kiến, khả năng triển khai áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, Hội đồng sáng kiến đã tiến hành đánh giá, phân tích về nội dung đối với các hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh của 4 tác giả. Kết quả: 3/4 hồ sơ đăng ký đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 75%.

Nguồn: Sở KH&CN Yên Bái


Bản quyền thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Địa chỉ trụ sở chính: 24 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tel: (84-04) 38249874 - 39342945 | Fax: (08-04) 38249874 | Email: techmart@vista.gov.vn