Bình Phước: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
10:25 SA,20/02/2019

Mới đây, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước đã nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay”.

Đề tài do ông Phạm Phước Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm chủ nhiệm. Dự và phản biện buổi nghiệm thu có TS Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, TS Nguyễn Hoàng Sơn - Khoa Xây dựng đảng Học viện Chính trị Khu vực II, ThS. Nguyễn Văn Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII (Thuộc Ủy ban Kiểm tra trung ương). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng đã uỷ quyền cho ông Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của chủ nhiệm đề tài, trong thời gian qua công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt được những kết quả tích cực: cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ đảng viên có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với nhiều biện pháp kịp thời ngăn ngừa vi phạm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: nhiều dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các lĩnh vực xảy ra tinh vi, chưa kịp thời phát hiện.

Vì vậy, việc thành công để tài “Nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay”, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua báo cáo cho thấy, nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là toàn bộ những phương pháp, cách thức, biện pháp, công việc mang tính chất thường xuyên, liên tục của chủ thể kiểm tra thực hiện nhằm thay đổi đem lại lợi ích cho hoạt động của tổ chức Đảng trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm có vai trò hết sức quan trọng trong công tác chỉnh đốn và xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Việc thực hiện đề tài sẽ góp phần hệ thống hóa và phân tích sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, đề tài còn đánh giá một cách toàn diện thực trạng, những ưu khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong thời gian qua.

Cùng với đó, đề tài đưa ra dự báo các yếu tố tác động chủ yếu đến công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tới; mục tiêu, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên.

Đánh giá tại buổi nghiệm thu, ông Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cáo các ý kiến đóng góp của các phản biện và các thành viên hội đồng. Các thành viên hội đồng đã chỉ ra những hạn chế của đề tài: trong công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của tỉnh Bình Phước tác giả đưa ra rất nhiều dấu hiệu vi phạm, nhưng phần giải pháp mà tác giả đưa ra chưa đồng bộ. Đây là điểm hạn chế của đề tài, vì vậy cần cô đọng lại, giảm bớt phần lý luận ở một số chương, mà chúng ta chú trọng từ phương thức thực tiễn để đề ra giải pháp sát hơn. Đây là đề tài xây dựng đảng mà sau khi nghiệm thu và chỉnh sửa hoàn thiện sẽ làm đề cương, giáo án trong giảng dạy đào tạo cán bộ. Vì vậy, cơ quan thường trực ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, sau khi đề tài được nghiệm thu sẽ kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy để đưa đề tài vào ứng dụng thực tiễn ngay.

Sau khi xem xét, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu đề tài.

Nguồn: Sở KH&CN Bình Phước


Bản quyền thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Địa chỉ trụ sở chính: 24 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tel: (84-04) 38249874 - 39342945 | Fax: (08-04) 38249874 | Email: techmart@vista.gov.vn